Aplikace Brňáci pro Brno sklízí pochvaly

Pochvala vždycky potěší. Společnost Brněnské komunikace jich už za aplikaci BPB obdržela několik. Pro nás je to vždy důkaz, že aplikace má smysl a lidem v Brně dobře slouží. Právě k těmto účelům byla vytvořena. Věříme, že i v budoucnu pomůže aplikace BPB urychlit opravu mnoha závad ve městě. Podobně, jako tomu bylo v následujícím případě:

„Vážení,
dovoluji si tímto vyslovit Brněnským komunikacím pochvalu za překvapivě (a vpravdě nečekanou) rychlou reakci a provedenou opravu chodníku. Na závadu na ulici Medlánecká jsem upozornil prostřednictvím vašeho portálu Brňáci pro Brno dne 17.11. a již v neděli 26.11. se pracovalo na odstranění nežádoucí vegetace, dnes, v pondělí 27.11. byl zadlážděn chodník a oprava dokončena.

Velmi hodnotím operativnost vašeho portálu, že jej „na druhém konci drátu„ někdo sleduje a vyhodnocuje a bezprostředně reaguje. Taková práce vám dělá dobré jméno mezi občany.

Prosím, předejte pochvalu všem, kdo se na tom podíleli, pracovníkům v celém technologickém řetězci.“

S pozdravem
Ing. Jan Vondra
Medlánecká 19

< Všechny aktuality