Brno získalo díky aplikaci Brňáci pro Brno titul Chytré město 2017

Město Brno zabodovalo s aplikací Brňáci pro Brno v národní soutěži Chytrá města
pro budoucnost 2017. Jihomoravská metropole obdržela vítězný titul „Chytré město 2017“
v kategorii PROJEKT SMART CITY, město nad 50 tisíc obyvatel.

„Brněnské komunikace se stávají lídrem v oblasti Smart City“, potvrzuje za organizátora národní
soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017 Ing. Pavel Vokáč. CSc., předseda Správní rady Smart
City Innovations Institutu. A doplňuje: „Brňáci pro Brno získali mimořádný ohlas v hodnocení
odborné poroty, složené z expertů z řad státní správy, akademické obce z České republiky a
zahraničních univerzit a lídrů dodavatelského sektoru. Obyvatelům města Brna se dostává touto
aplikací nástroj na evropské úrovni, kterým můžou v reálném čase pomocí mobilních telefonů
přispět k urychleným opravám závad na městských komunikacích.“

Tvůrce projektu „Brňáci pro Brno“, kterým je městská společnost Brněnské komunikace a.s.,
zároveň spatřuje další možnosti širšího využití aplikace do budoucna: „Domníváme se, že projekt
má velký rozvojový potenciál pro naše město, kdy pod jednotné rozhraní pro veřejnost lze připojit
další městské společnosti sdružené v koncernu (teplárny, technické sítě, atd.), čímž se jeho dopad
mnohonásobně zvýší ve prospěch občanů města“, nastínil vizi dalšího rozvoje Ing. Roman Nekula,
MBA, správní ředitel společnosti.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost má za cíl objevovat nové trendy a propagovat SMART CITY
projekty. Vyhlašovatelem soutěže je nezisková organizace SCII (Smart City Innovations Institut).

< Všechny aktuality