Aplikace brňáci pro brno

je aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s.

Slouží obyvatelům města Brna jako efektivní nástroj pro hlášení lokálních závad na zařízeních, objektech a komunikačních plochách ve správě a vlastnictví subjektů zapojených do TÝMU BPB. Umožňuje občanům aktivně se podílet na zkvalitňování života ve svém městě.

Dejte vědět přímo technikovi, který zajistí opravu závady

Po nahlášení závady se informace o závadě dostane přímo k technikovi z TÝMU BPB a ten, dle kategorie a městské části konkrétní závadu ihned řeší. K rychlejšímu vyřešení a opravám přispívá kategorizace jednotlivých závad. Technici tak mohou začít rychle jednat a zajistit opravy, o kterých by se jinak nedozvěděli. Závadu je možné vyřešit i ze dne na den, záleží však na typu a rozsahu každé závady.

Co aplikace vyřeší

poškození vozovek ve městě

poškození chodníků pro pěší i cyklisty

odvodnění komunikací při poruchách vodovodních a energetických sítí

poškození zábradlí a svodidel na komunikacích pro chodce, cyklisty a auta

poškození poklopu nebo únik páry

havarijní stavy městské zeleně v parcích
a stromořadích

hlášení ke stavu mostů a lávek pro pěší
i cyklisty

Co aplikace vyřeší

závady na prvcích veřejného osvětlení

poškození dopravního značení

fontány, záchody a pítka v parcích

plné nebo poškozené odpadkové koše

tříděný odpad a černá skládka

stojící vraky na komunikacích

závady na objektech

Co aplikace neřeší

havárie inženýrských sítí, nefunkční semafory apod. V takovém případě volejte 112, 150, 158

opravy všech veřejně přístupných komunikačních ploch na území města Brna, např. vnitrobloky a dvorní trakty na pozemcích města Brna, účelové a soukromé komunikace apod.

změny dopravního značení (MMB OD), údržbu tramvajových tratí (DPMB a.s.), čistotu komunikací (příslušná městská část), údržbu městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše apod. (příslušná městská část)

aktuální stav sjízdnosti komunikačních ploch v souvislosti s povětrnostními podmínkami (zimní údržba).

Aplikace zde

Aktuality