Aplikace brňáci pro brno

je aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s.

Je určená pro hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy na území města Brna, které jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.(BKOM) a dále na závady na prvcích veřejného osvětlení, které jsou ve správě společnosti Technické sítě Brno a.s.(TSB). O opravy závad nahlášených aplikací se starají přímo technici z BKOM a TSB.

Dejte vědět přímo technikovi, který zajistí opravu závady

Po nahlášení závady se informace o závadě dostane přímo na helpdesk BKOM nebo TSB, kde technik podle kategorie a městské části konkrétní závadu ihned řeší. K rychlejšímu vyřešení a opravám přispívá kategorizace jednotlivých závad. Technici tak mohou začít rychle jednat a zajistit opravy, o kterých by se jinak nedozvěděli. Závadu je možné vyřešit i ze dne na den, záleží však na typu a rozsahu každé závady.

Co aplikace vyřeší

poškození vozovek ve městě

poškození chodníků pro pěší i cyklisty

odvodnění komunikací při poruchách vodovodních a energetických sítí

poškození zábradlí a svodidel na komunikacích pro chodce, cyklisty a auta

havarijní stavy městské zeleně v parcích
a stromořadích

hlášení ke stavu mostů a lávek pro pěší
i cyklisty

závady na prvcích veřejného osvětlení

poškození dopravního značení

Co aplikace neřeší

havárie inženýrských sítí, nefunkční semafory apod. V takovém případě volejte 112, 150, 158

oprava všech veřejně přístupných komunikačních ploch na území města Brna, např. vnitrobloky a dvorní trakty na pozemcích města Brna, účelové a soukromé komunikace apod.

změna dopravního značení (MMB OD), údržba tramvajových tratí (DPMB a.s.), parků a stromořadí (VZmB), čistota komunikací (příslušná městská část), údržba městského mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše apod. (příslušná městská část)

aplikace také není určena k řešení aktuálního stavu sjízdnosti komunikačních ploch v souvislosti s klimatickými změnami (zimní údržba).

Aplikace zde

Aktuality